School

De Minyak-nomaden  

In Oost-Tibet trekken de nomadengezinnen van het Minyak-volk al eeuwenlang door de bergen. Ze leren hun kinderen hoe ze de jaks moeten verzorgen en hoe een nomadenbestaan op te bouwen. Het Minyak-volk behoort tot de armste bevolkingsgroepen van China. De meeste nomaden zijn analfabeet en spreken geen tot weinig Chinees. De toekomst van deze families en hun nomadenbestaan wordt bedreigd door maatregelen van de Chinese overheid en door klimaatveranderingen. De nomaden weten dat zij op een andere manier moeten gaan voorzien in hun levensonderhoud. Het kunnen lezen en schrijven zijn daarvoor belangrijke voorwaarden en het is dan ook hun grote wens dat hun kinderen dat kunnen. In Oost-Tibet is onderwijs beperkt aanwezig en vaak laag van niveau. Bovendien zijn deze scholen vaak niet betaalbaar of toegankelijk voor de nomadenkinderen.

De droom van Tulku Sonam


De drijvende kracht achter de foundation is Tulku Sonam Choedup Rinpoche. Hij heeft als jongste zoon van een Minyak-gezin wel de kans gekregen om te leren lezen en schrijven en weet dus uit eigen ervaring hoe waardevol dat is. Het is dan ook zijn droom dat alle Minyak-kinderen minimaal  kunnen lezen en schrijven in het Tibetaans, Chinees en Engels. Hierdoor kunnen de kinderen hun kansen op een goede baan vergroten en daarmee hun weerbaarheid.

Met de bouw van de Shagraschool maakt Tulku Sonam zijn droom waar. Dankzij donaties staan de eerste muren er en heeft het gebouw een dak. Maar meer hulp is nodig om in 2015/2016 het schoolavontuur van de eerste Minyak-kinderen te laten beginnen.

Agenda

vrijdag 1 januari 2021

Zodra bezoeken van Tulku Sonam vanuit Duitsland weer mogelijk zijn, zal de agenda weer worden ingevoerd.