Tara

Groene Tara Puja

De Groene Tara is één van de bekendste vrouwelijke boeddhavormen van het tantrische boeddhisme zoals dat in het oude India is ontstaan.

De Groene Tara is de uitdrukking van een diepgaande verandering van de rol van de vrouw in het tantrische boeddhisme in die tijd. Haar gelofte om alleen nog als vrouw te incarneren en als vrouw het boeddhaschap te bereiken, getuigt van een sterk feministische instelling. Zij hield zich aan haar gelofte en bereikte volgens de overlevering als vrouw het boeddhaschap. Zij wordt als moeder van alle boeddha's geëerd om haar wijsheid.

Haar actieve mededogen is een voorbeeld van wijs en meevoelend handelen. Bovendien geldt de energie van Tara als een kracht die alle wensen snel in vervulling doet gaan, voorzover ze het welzijn van alle betrokkenen dienen.

In het Tibetaans Boeddhisme wordt veelvuldig gebruik gemaakt van puja’s. De puja is een gebedsritueel uitgevoerd tijdens speciale gelegenheden en voor specifieke wensen en doeleinden. De gebeden hebben een krachtige energie en zijn weldadig voor de geest.

_media/thumb/pictures/21_taras-Salga1_-_kopie_small.jpg

Agenda

woensdag 10 november 2021

19.30-22.00

Lezing over 'verandering'

Amsterdam

donderdag 11 november 2021

19.30-21.30

Medicijn Boeddha Puja

Geleenstraat 34-Amsterdam

zondag 14 november 2021

16.00-17.45

Lezing 'het levenswiel'

Yoga Tempel Haarlem