Tara


GreentaraTara is de vrouwelijke manifestatie van de geest van alle boeddha's. Ze wordt verbonden met oorspronkelijke wijsheid en mededogen. Letterlijk betekent Tara Dolma 'bevrijdster'. Zij vertegenwoordigt de kracht die bevrijdt van angsten en gevaren. Haar verschillende aspecten worden beschreven in de lofzangen die deel uitmaken van de 21 Tara-beoefening.

Zij heeft de verschijningsvorm van een mooi, sierlijk, jong meisje van de groene kleur met een glimlachend aangezicht. Naast 'Bevrijdster' wordt ze ook wel 'moeder van alle verlichte wezens' of 'zij die helpt oversteken naar de andere oever' genoemd. Ze vertegenwoordigt onze eigen geesteskracht die ons tot de volledig verlichte Boeddha-staat kan brengen.

Op het diepste niveau is Groene Tara de "leegte"als potentieel waaruit alles wat bestaat kan ontstaan. 

Groene Tara helpt de kracht ontwikkelen om zich te bevrijden van angsten, gevaren, verblindingen en valstrikken op alle niveaus, zowel in de materiële werkelijkheid als in ons emotionele en spirituele leven.Ze ondermijnt de neiging tot negatieve geestelijke instellingen en gedragswijzen.

Als Bodhisattva zou ze zich enkel incarneren en manifesteren in vrouwelijke gedaante. Een beslissing uit een lang vervlogen tijdperk, als protest tegen de heersende opvatting dat mannen dichter bij verlichting zouden staan dan vrouwen. Er wordt gezegd dat ze werkzaam is in elke goede vrouw.

Tara Puja

Tara Puja is een gebedsceremonie, waarin we speciale zegeningen en bescherming voor anderen en onszelf ontvangen. Puja, is een Sanskriet woord dat “offeren” betekend. Het is een ritueel gebed en heeft allereerst tot doel om ons van negativiteit en zo van het lijden te verlossen, om zo het spirituele, emotionele, mentale en fysieke welbevinden te bevorderen. Deze gebeden hebben in een groep een sterke energie en oefenen een helende werking uit op de geest. Iedereen kan meedoen met een Puja.

Tulku Sonam Choedup Rinpoche zal in de lezing uitvoerig ingaan op de betekenis van de 21 Tara’s in het Tibetaans boeddhisme en wat wij in het westen met de kennis en begrip over de Tara’s in ons dagelijks leven kunnen doen

 

Agenda

vrijdag 1 januari 2021

Zodra bezoeken van Tulku Sonam vanuit Duitsland weer mogelijk zijn, zal de agenda weer worden ingevoerd.