Pure Land

Lezing over het hemelrijk ofwel ‘Pure Land’

Dewachen SukhavatiHet land van de Ultieme Vreugde – ‘het Zuivere Land’

Het Boeddhisme vertelt over het bestaan van vele ‘Zuivere Landen’, de paradijzen van de verlichte wezens, de Boeddha’s.

Het makkelijkst te bereiken en daarom heel bijzonder, is ‘Het Zuivere Land van Grote Gelukzaligheid’, van de Boeddha van het grenzeloze licht, Amithaba, ook wel Dewachen genaamd.

In een ‘Pure Land’ zijn alle wezens overladen met alle positieve eigenschappen. Er zijn geen fouten, geen gebreken, geen versluieringen, geen lijden van welke aard dan ook, zelf het woord ‘lijden’ is niet te horen in het Zuivere Land van Ultieme Vreugde.

Rinpoche zal spreken over alle positieve aspecten van dit Zuivere Land en hoe we de aspiratie en de voorwaarden kunnen creëren om te worden herboren in dit speciale land.

Agenda

vrijdag 1 januari 2021

Zodra bezoeken van Tulku Sonam vanuit Duitsland weer mogelijk zijn, zal de agenda weer worden ingevoerd.