2012

Verslag 2012

In april 2012 is op verzoek van de boeddhistische monnik Tulku Sonam de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation opgericht.

Tulku Sonam bezocht toen al een aantal jaren Nederland, waarbij hij op diverse plaatsen algemeen boeddhistische lessen verzorgde.

Ieder jaar werd hij terug gevraagd om weer nieuwe lezingen te verzorgen.

Tulku Sonam werd zelf geboren als jongste zoon van een Minyak nomadenfamilie in Oost Tibet. In het snel veranderende China van tegenwoordig dreigen de nomadenfamilies in Tibet tussen wal en schip te geraken. De meeste nomaden zijn analfabeet, spreken weinig tot geen Chinees en behoren tot de armste bevolkingsgroepen van China.

Door zijn positie als gereïncarneerde Lama heeft Tulku Sonam de kans gekregen om te studeren en zichzelf te ontwikkelen. Voor de nomadenkinderen uit zijn geboortestreek behoort dit momenteel niet tot de mogelijkheden. Er zijn in de buurt geen scholen beschikbaar. Tulku Sonam wil hier graag verandering in brengen en de opbrengsten van o.a . zijn lezingen gebruiken voor het oprichten en onderhouden van een school voor de kinderen uit zijn geboortestreek.

Om het inzamelen en het besteden van het geld in goede banen te leiden is de stichting opgericht.

In april 2012 werd bij notaris Doude van Troostwijk in Bussum de stichting opgericht.

Tulku Sonam was zelf aanwezig bij het tekenen van de acte. Gekoppeld aan dit bezoek zijn direct een aantal lezingen georganiseerd om opbrengsten voor de bouw te kunnen genereren.

Met de opbrengsten uit lezingen uit voorgaande jaren is begin 2012 ook gestart met het zetten van de muren van de school in Tibet.

Directe familie van Tulku Sonam in Tibet heeft grond ter beschikking gesteld waar de school gebouwd kan worden. Bij het tekenen van de acte stonden reeds de eerste drie muren van de school, die in totaal 20 ruimtes zal hebben. Helaas kon in de zomerperiode niet worden doorgebouwd wegens geldgebrek.

Om het schoolgebouw winterklaar te krijgen was het van groot belang dat er voor de eerste sneeuwval een dak op de school werd bebouwd en dat de school ook zoveel mogelijk zou worden gesloten aan de voorkant tegen binnen waaiend sneeuw.

Door enkele gulle bijdragen uit Duitsland en een mooie bijdrage uit Nederland uit een 40 jarig huwelijk, kon het dak in de nazomer worden gebouwd. 

Eind 2012 in oktober en november zijn nog twee bezoeken met lezingen georganiseerd die gelukkig wederom succesvol waren. Met de opbrengsten hieruit kon de school in ieder geval voor een gedeelte worden gesloten, zodat de winter geen schade aan het gebouw zou toebrengen.

Voor 2013 zal de eerste prioriteit van de stichting zijn het aanvragen en verkrijgen van de ANBI status en daarna actief aan de slag gaan met sponsorwerving voor de school in Tibet.

Dank voor uw aandacht en hulp,

Names Tulku Sonam Choedup Rinpoche,

Tashi Delek.

 

Financieel overzicht 2012

De stichting is begonnen met een startkapitaal van € 1.000,=. Dit startkapitaal is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor de promotie en de reiskosten van Tulku Sonam ten einde gelden te verwerven die ten goede komen van de doelstellingen zoals vermeld in de statuten van de stichting.

Onderstaand de balans en verlies & winstrekening over het jaar 2012 met een korte toelichting.

 Balans St TSCRCF-2012

 

 

Onder de inkomsten is bij de donaties de eerste storting van € 1.000, inbegrepen welke als startkapitaal dient en die ten alle tijden aanwezig dient te zijn.

Overheveling kasgeld, dit betreft een mengeling van ontvangen donaties en betaalde entreegelden die op de bankrekening gestort zijn. 

De kosten hebben betrekking op de in opdracht van de Stichting gedrukte flyers met daarop de informatie waar en wanneer Tulku Sonam zijn lezingen zou houden gedurende 2012.

De reis en verblijfkosten hebben betrekking op de vliegtickets van Tulku Sonam.

De algemene kosten hebben betrekking op de doorberekende bankkosten.

Als laatste kan vermeld worden dat door het bestuur over 2012 geen vacatie, c.q. onkostenvergoeding ontvangen is.

Program

Wednesday 10 November 2021

19.30 - 22.00

Teaching about 'impermanence'

Amsterdam

Thursday 11 November 2021

19.30-21.30

Puja 'Medican Buddha'

Geleenstraat 34-Amsterdam

Sunday 14 November 2021

16.00-17.45

Teaching 'wheel of life'

Yoga temple Haarlem